Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, günümüz yöneticilerini sadece karar alan ve bu kararların uygulanmasını denetleyen kişiler olmaktan çıkıp çalışanlarına koçluk yapan, çalışanlarını karar alma süreçlerine dahil eden liderler olmaya zorlamaktadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans programı katılımcılarına yönetim bilimindeki güncel kavram ve uygulamaları öğreterek günümüz koşullarına uyum sağlayacak bir yönetici modeli şekillendirmeyi hedef almaktadır.

Yönetim ve Organizasyon  Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve özellikle yönetim alanında uzmanlaşma sağlamaktır. Farklı akademik alanlarda  lisans eğitimi almış olan öğrencilere, yönetim ve organizasyon alanında günümüzün rekabetçi şartlarına uyum sağlayarak profesyonel hayatta kariyer hedeflerine daha kolay ve hızla ulaşmalarını sağlayacak bir donanım kazandırılması amaçlanmıştır.

 
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES sınavından EA puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Programı öğrencileri program bitiminde Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının ders aşamasını tamamlayanlar bitirme projesi hazırlamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç yarıyıl içerisinde tamamlanmaktadır.